Onbeoordeelde evaluaties (Leraaarbijdragen)

Beoordeling van leeraarbijdragen
De opdracht kan inhouden dat leerlingen de voorbeeldtaken van de leerkracht beoordelen voor ze hun eigen werk inzenden. Deze beoordelingen kunnen best beoordeeld worden door de leraar. De beoordelingen zullen aantonen of de leerling de opdracht begrepen heeft en zullen mogelijk de nuttige feedback aan de leraar geven om aan te geven of wat remediŽringswerk of wat bijsturen aan de opdracht nodig is. Bovendien wordt de commentaar van de leraar aan de leerling getoond. Dit kan een waardevolle leidraad zijn voor de leerling bij het voorbereiden van zijn eigen werkstuk voor de opdracht.

Deze beoordelingen moeten niet geŽvalueerd worden. Het onbeoordeeld laten van een beoordeling van de voorbeelden zal het inzenden van de taak van de leerlingen niet verhinderen. Het is nochthans aan te raden om minstens een deel van de beoordelingen te evalueren om redenen hierboven al vermeld.

Index helpbestanden