Onbeoordeelde evaluaties (Leerlingbijdragen)

Beoordelinging van leerlingbijdragen
Deze zijn de beoordelingen van elkaars werk, gemaakt door klasgenoten. Meestal moeten deze beoordelingen NIET beoordeeld worden door de leraar. Er van uitgaand dat elke bijdrage van een leerling ongeveer vijf keer beoordeeld is, kan het systeem een behoorlijke beoordeling maken van de individuele beoordelingscapaciteiten van de leerlingen. Als het aantal beoordelingen door klasgenoten eerder laag is, dan kan de leraar er voor kiezen deze beoordelingen te evalueren. Gelijk welke cijfers kunnen mee in rekening gebracht worden bij het berekenen van de eindtotalen voor de leerlingen.

Index helpbestanden