Inzenden van voorbeeldtaken door de leraar

Als van de leerlingen verwacht wordt om enkele voorbeeldtaken te beoordelen voor zij hun eigen werk insturen, dan gebruikt de leraar deze link om die taak in te zenden. De leraar kan een aantal werkstukjes inzenden. Als het aantal groter is dan het aantal voorbeeldbeoordelingen dat de leerlingen moeten maken, dan worden de werkjes willekeurig maar evenwichtig toegekend. Het systeem probeert er voor te zorgen dat elk werkstuk even dikwijls aan de leerlingen wordt toegekend. De toewijzing is willekeurig in die zin dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de eerste student werkstukjes 1, 2 en 3 toegewezen krijgt om te beoordelen.

Als de leraar een kleiner aantal voorbeelden inzendt dan opgegeven in de corresponderende parameter van de opdracht, dan krijgen de leerlingen alleen die voorbeelden om te beoordelen.

Als de leraar de voorbeelden ingezonden heeft, dan is het nuttig om die voorbeelden zelf te beoordelen. Deze beoordelingen worden intern gebruikt wanneer de leerlingen deze voorbeeldtaken beoordelen. Hoe dichter de leerling de beoordeling van de leraar benadert, hoe hoger zijn beoordelingscijfer. De beoordelingen door de leraar worden op geen enkel moment aan de leerlingen getoond. Het cijfer dat de leerlingen met hun beoordeling verdienen, krijgen ze wel te zien. De leerlingen krijgen daarna nog een extra kans om een beter beoordelingscijfer te krijgen door te voorbeeldtaken nog eens de beoordelen

De voorbeeldtaken en hun beoordelingen kunnen bekeken en bewerkt worden op de beheerpagina van de workshop

Index helpbestanden