Verberg de cijfers tot na de bevestiging

Deze optie kan gebruikt worden in een workshop waar er een akkoord moet zijn tussen de leerlingen over elke beoordeling. Met de standaardinstelling worden de cijfers en de opmerkingen getoond aan de leerling van wie het werk geŽvalueerd wordt. Dit kan tot meer discussies leiden dan wanneer de optie is ingeschakeld en de evaluaties getoond worden zonder cijfers.

Als de optie om de cijfers tijdens de evaluatie te verbergen gekozen wordt, dan worden te cijfers onthuld als er een akkoord bereikt wordt. Dit akkoord wordt natuurlijk uitsluitend op basis van de opmerkingen bereikt. Als deze opmerkingen niet overeenkomen met de cijfers, dan kan de leerling van wie het werk beoordeeld wordt beroep doen op de leraar.

Index helpbestanden