Zelfevaluatie

Een workshop kan optioneel ook de leerling's eigen werk in de set van taken opnemen die hem gevraagd wordt te beoordelen. Dit houdt in dat wanneer het aantal beoordelers op 5 wordt gezet, elke leerling 6 taken zal moeten beoordelen. En ervan is zijn eigen werk.

Als het aantal beoordelers op nul wordt gezet en de optie zelfevaluatie op ja, dan wordt de opdracht een zelfevaluatie-opdracht.

Index helpbestanden