Niveau van toewijzing

Dit niveau bepaalt of de toewijzing van de beoordelingen wordt gebalanceerd of niet. De term "gebalanceerd" gaat hier over het aantal keer dat een werk van een leerling voor beoordeling wordt aangeboden aan een klasgenoot. Wanneer het niveau voor toewijzing op nul gezet wordt, dan worden alle inzendingen even dikwijls toegewezen, de toewijzing is gebalanceerd. Als het niveau op één gezet wordt, dan kunnen sommige inzendingen één keer meer dan de anderen toegewezen worden (daaruit volgt dan dat sommige inzendingen een keer minder toegewezen worden), de toewijzing is dan niet gebalanceerd. Op gelijkaardige manier wordt de toewijzing nog minder gebalanceerd als het niveau op twee gezet wordt.

Ideaal zou zijn als alle peerevaluaties gebalanceerd gebeurden. Nochthans, het nadeel is dat sommige leerlingen niet aan de nodige werkstukken geraken om te beoordelen alvorens de laatste leerling zijn werk ingezonden heeft. Wanneer het niveau van toewijzing op één gezet is, dan kunnen de meeste leerlingen al hun beoordelingen doen en moeten zij niet wachten op late inzendigen. Dit wachten zal nog verminderen als het niveau op twee gezet wordt.

Zo zullen bijvoorbeeld in een workshop waar het aantal beoordelingen door klasgenoten ingesteld is op 5, sommige inzendingen 4 keer, andere 5 keer en nog andere 6 keer beoordeeld worden. De opdracht zal soepeler lopen en de leerlingen zullen niet lang (of helemaal niet) moeten wachten tot anderen hun werk ingestuurd hebben als het niveau van toewijzing van zijn standaard waarde nul naar één gezet wordt.

Index helpbestanden