Aantal evaluaties van leerlingenbijdragen

Dit aantal bepaalt of leerlingen gevraagd worden om het werk van hun medeleerlingen te beoordelen. Als het aantal niet nul is, dan wordt elke leerling gevraagd om dat aantal werkjes van zijn medeleerlingen te evalueren. Na de beoordeling kan de eigenaar van het werkje de opmerkingen en eventueel de cijfers zien die z'n medeleerling gegeven heeft. (Het beoordelingsproces han herhalend zijn afhankelijk van de instelling van "Beoordelingen moeten bevestigd worden")

Index helpbestanden