Beheer van een Workshopopdracht

Een Workshopopdracht is ingewikkelder dan een gewone opdracht. Ze verloopt in een aantal stappen of fases. Deze zijn

 1. Begin taak De beoordeling van de taak zou in een aantal beoordelingselementen moeten worden opgesplitst. Dit maakt het beoordelen van een taak minder arbitrair en geeft de leerlingen een kader waarop ze zich kunnen baseren om beoordelingen te geven. De leraar heeft de rol van het uitschrijven van de beoordelingselementen om zo een evaluatieformulier te bekomen. (Zie die pagina voor meer details.)

  Wanneer het evaluatieformulier klaar is, kan de leraar best enkele voorbeeldtaken insturen. Dit zijn voorbeeldtaken die de leerlingen kunnen beoordelen alvorens hun eigen stukken van de opdracht voor te bereiden. Echter, alvorens de taak van leerlingen ter beschikking wordt gesteld, zouden deze voorbeeldtaken door de leraar moeten worden beoordeeld. Dit voorziet de leraar van standaard "antwoorden" bij het nakijken van de leelingenbeoordelingen van die voorbeeldtaken (die in de volgende fase worden gemaakt)

  Het inzenden van een voorbeeldtaak door de leraar is optioneel en kan voor sommige opdrachten beter achterwege gelaten worden.

 2. Laat leerling insturenDe taak wordt nu geopend voor de leerlingen. Als de leraar een voorbeeldtaak heeft klaargezet, wordt van de leerlingen geŽist om een gespecifiŽerd aantal van deze taken te beoordelen. (Het aantal beoordelingen werd gegeven toen de opdracht werd gecreŽerd.) Zodra een leerling het vereiste aantal beoordelingen heeft gegeven, kan hij zijn eigen taak insturen. In het geval van een opdracht zonder voorbeeldtaken, kunnen de leerlingen hun eigen werk onmiddellijk insturen.

  Het voordeel van de taak in de instuurfase te laten, is het mogelijk maken om een reeks ingestuurde taken te verzamelen. Wanneer ze in de volgende fases aan medeleerlingen toegewezen moeten worden, is er een betere distributie van de taken. Als de taak onmiddellijk van de "Begin taak" naar de "Laat inzendingen en beoordelingen toe"-fase zet (wat mogelijk is), dan zullen leerlingen die hun taak vroeg insturen alleen taken te zien krijgen van andere leerlingen die ook hun taak vroeg insturen en laat instuurders zullen alleen taken krijgen van medestudenten die ook laat insturen. Het inlassen van een "vertraging" voor de peerevaluatie begint, zal dat probleem verminderen.

  Wanneer een leerling een stuk van zijn taak voorlegt, kan de leraar, indien gewenst, dat werk beoordelen. Deze beoordeling kan in de definitieve evaluatie van de leerling worden opgenomen. Deze beoordelingen kunnen tijdens de instuurfase van de taak of na de deadline plaatsvinden. Zolang de leraar zijn beoordeling maakt voor het berekenen van de totaalcijfers, kan die beoordeling mee opgenomen worden.

 3. Laat leerlingen insturen en beoordelenAls in de taak ook peerevaluatie toegelaten is, wordt aan de leerlingen die hun taak hebben ingediend het werk van andere leerlingen getoond om te beoordelen. Leerlingen die hun taak nog niet hebben ingestuurd, krijgen nu de mogelijkheid dat te doen, maar zij krijgen nog geen werk van medeleerlingen te zien. In deze fase gebeuren inzendingen, opnieuw inzenden en beoordelen door elkaar.

  De leraar kan ervoor kiezen het inzenden van taken en de peerevaluatie in twee aparte fases op te splitsen door te wachten tot alle leerlingen hun werk ingestuurd hebben voordat de workshop in de peerevaluatiefase gezet wordt. In dat geval wordt deze fase helemaal niet gebruikt: de workshop gaat van "Laat leerlingen insturen" naar "Laat beoordelen". Hierdoor kan de leraar een deadline zetten op het insturen: de opdracht wordt naar de "Laat beoordelen toe"-fase verplaatst op de deadline.

  Als de leraar echter niet zo'n duidelijke scheiding in de opdracht wil, dan is deze fase nodig. Wanneer) je insturen en beoordelen samen toelaat, dan moet de leraar overwegen om het ????? niveau op EEN (of zelfs op TWEE) te zetten om de toewijzingen vlot te laten verlopen (bekijk de beheerpagina voor meer details). Merk op dat dit als resultaat kan hebben dat sommige taken meer beoordeeld worden en andere minder dan dan de meeste taken.

  Wanneer leerlingen een beoordeling hebben gegeven kan hun medeleerling die beoordeling zien. De leerling die het werk voorlegde kan op de beoordeling commentaar geven als die optie voor deze taak werd gekozen. De leraar kan, indien gewenst, de beoordelingen van de medeleerlingen mee opmemen op het evaluatieformulier om mee te verrekenen in het eindcijfer van de leerling (maar dat is in vele gevallen niet echt noodzakelijk, zie de volgende fase).

 4. Laat leerlingen beoordelenIn deze fase kan peerevaluatie verder gaan, maar leerlingen mogen niet langer nieuwe taken insturen of taken opnieuw insturen. Leerlingen die nog geen taak hebben ingestuurd, krijgen de boodschap dat het insturen van taken niet langer meer toegelaten is en die leerlingen krijgen geen taken te zien om te beoordelen.

 5. Berekening van de totaalcijfersIn deze laatste fase van de opdracht worden de cijfers in detail aan de leerlingen getoond. Elke beoordeling die meegerekend is in het totaalcijfer kan gemakkelijk herbekeken worden.

  De leerlingen (en de leraar) krijgen een (optionele) scoretabel te zien met de inzendingen van de leerlingen. Deze staan gerangschikt in volgorde van het cijfer, het grootste cijfer bovenaan.

In elke fase van de opdracht kan de leraar de beheerpagina openen. Hier wordt de huidige toestand van de opdracht getoond. De inzendingen van de leraar worden getoond (als die er al zijn), de beoordelingen van de leerlingen (van de voorbeelden van de leraar, van de andere leerlingen en van hun eigen taak), en de inzendingen van de leerlingen. De leraar kan deze pagina gebruiken en om te beoordlen en opnieuw te beoordelen, inzendingen en beoordelingen te verwijderen en om algeen de voortgang van de workshop te kunnen volgen.

Index helpbestanden