Evaluatie van leerlingbijdragen

Meestal zal de leraar het werk dat de leerlingen ingeleverd hebben willen beoordelen. De beoordelingen worden aan de leerlingen getoond en zouden voldoende feedback moeten bieden over hun werk.

Deze beoordelingscijfers van de leraar worden in de workshop op twee manieren gebruikt. Zij worden gebruikt in de berekeningen om het "beoordelingscijfer" van de leerling te bepalen, het cijfer dat de leerling krijgt voor zijn beoordelingen. Verder worden ze gebruikt bij de berekening van de cijfers voor de taken. Deze beoordelingen kun je extra doen doorwegen op het totaalcijfer (de "Weging van de lerarenbeoordeling"-optie). Deze weging heeft invloed op zowel de berekeningen van het beoordelingscijfer als op die van het cijfer voor de ingezonden taak. Als je merkt dat de evaluaties van de medeleerlingen te streng of te mild zijn, dan kun je dat stabiliseren door deze wegingsfactor te verhogen.

Index helpbestanden