Het evalueren van de Beoordelingen van de leerling

Dit scherm wordt gebruikt om het cijfer van de leraar in te geven voor de beoordeling die door de leerling tijdens de Bijdrage en evaluatiefase van de taak werd gegeven. Er wordt een relatief eenvoudige manier van evalueren gebruikt: een score op 20. De leraar kan beslissen wat er wordt geevalueerd en wat de relatieve scores zijn voor de verschillende instructies die de leerlingen kregen voor de taak begon. Bijvoorbeeld, op hoger niveau kan van de studenten kritische commentaren gevraagd worden, op middenniveau kan de leerlingen gevraagd worden op sterke punten en zwakheden te wijzen, en op lager niveau kunnen de studenten op fouten en op onnauwkeurigheid wijzen.

Als ze beschikbaar is, wordt de beoordeling van de leraar getoond vr dat van de leerling, zodat er gemakkelijk een vergelijking kan worden gemaakt. De commentaren van de leraar kunnen als een soort referentie dienst doen.

Het cijfer voor de beoordeling wordt bewaard door op de juiste knop aan de voet van de pagina te klikken. Je kunt het quoteren binnen de bewerk-periode herhalen. Zodra die tijd is verstreken wordt de commentaar van de leraar aan de leerling getoond. Het totaalcijfer wordt echter niet aan de leerling getoond tot de totalen worden getoond (fase 4). (De reden hiervoor dit is de mogelijke verwarring tussen het cijfer voor een deel van het werk en het cijfer voor de BEOORDELING van dat werk. In een vroeg stadium van een taak zal het onderscheid voor de leerlingen niet duidelijk zijn.)

Index helpbestanden