Het beoordelen van een opdracht door medeleerlingen

Om gemakkelijker te kunnen evalueren, is een opdracht met beoordelingen door medeleerlingen verdeeld in een aantal beoordelingselementen. Elk element behandelt een bepaald aspect van de taak. Afhankelijk van het type van beoordeling, zou je voor elk element

  1. een cijfer moeten ingeven door in het juiste vakje te klikken of door het gewenste cijfer te kiezen uit het rolmenu.
  2. verklaren waarom je dat cijfer gegeven hebt in het Feedback-vak. Als je denkt dat de reden duidelijk is, dan kun je dit vak leeg laten. Denk er echter aan dat je leraar je beoordeling kan bekijken en je cijfer in vraag stellen als er geen verklaring voor is.

In ander beoordelingstype, kan je gevraagd worden of diverse punten aanwezig of afwezig zijn, in andere taken wordt je gevraagd om te kiezen welk statement het best bij een bepaald deel van de taak past. In beide opdrachten kun je de beoordeling aanpassen tot wat jouw de juiste lijkt.

Het laatste vakje op dit formulier maakt het je mogelijk om een algemene commentaar op het werk te geven. Dit zou je beoordeling moeten rechtvaardigen. De commentaar zou beleefd moeten zijn en, indien mogelijk, constructief. Je beoordeling zal aan de leerling die dit deel van de taak maakte, worden getoond.

U hebt een beperkte tijdspanne, meestal een half uur, waarin je je mening en je cijfers of commentaren kunt veranderen. Zodra die periode voorbij is, wordt de persoon van wie werk is dat je beoordeelde, op de hoogte gebracht van je beoordeling. In dat stadium kun je je beoordeling nog wel bekijken maar niet meer veranderen.

Index helpbestanden