Evaluatieonderdelen

Om het evalueren gemakkelijker te maken, zou elke Workshop Opdracht een redelijk aantal "Evaluatieonderdelen" moeten hebben. Elk onderdeel zou een deel van de opdracht moeten behandelen. Een opdracht zal tussen de 5 en de 15 onderdelen voor commentaar en cijfers bevatten. Het werkelijke aantal hangt af van de grootte en complexiteit van de opdracht. Een opdracht met slechts één evaluatieonderdeel is toegelaten en heeft een gelijkaardige beoordelingsstrategie als de standaard Moodle Opdracht.

Het type van evaluatieonderdelen hangt af van de beoordelingsstrategie van de opdracht.

Geen cijfers. De evaluatieonderdelen zijn beschrijvingen van aspecten van de opdracht. De beoordeler wordt gevraagd om elk van deze aspecten van commentaar te voorzien. Zoals bij alle beoordelingsstrategieën is er ook ruimte voorzien voor algemene opmerkingen.

Accumulatief. De evaluatieonderdelen hebben de volgende drie kenmerken:

  1. De BESCHRIJVING van het evaluatieonderdeel. Dit zou duidelijk moeten maken welk aspect van de opdracht geëvalueerd wordt. Als de beoordeling qualitatief is, dan is het nuttig om details te geven over wat uitstekend, matig of slecht gevonden wordt.
  2. De SCHAAL van het evaluatieonderdeel. Er zijn enkele voorgedefiniëerde schalen. Deze gaan van eenvoudige ja/ne schalen, over schalen met meerdere cijfers tot een volledige procentuele schaal. Elk onderdeel heeft zijn eigen schaal die zodanig gekozen moet worden dat zepast bij het aantal mogelijke variaties van dat onderdeel. Merk op dat de schaal het belang van dat onderdeel NIET bepaald bij het berekenen van het totaalcijfer: een twee-puntenschaal heeft dezelfde "invloed" als een procentuele schaal als deze elementen hetzelfde gewicht hebben...
  3. Het GEWICHT van het evaluatieonderdeel. Standaard krijgen alle onderdelen hetzelfde gewicht wanneer het totaalcijfer van de opdracht berekend wordt. Dit kan veranderd worden door belangrijke onderdelen een gewicht groter dan 1 te geven en de minder belangrijke onderdelen een gewicht kleiner dan 1. Het wijzigen van de gewichten beïnvloed het maximumcijfer niet. Die waarde wordt vastgelegd door de Maximum Cijfer parameter van de workshop. Je kunt wegingen een negatieve waarde geven. Dit is een experimentele mogelijkheid.

Als fout aangeduid. De evaluatieonderdelen beschrijven enkele items of aspecten die zouden moeten aanwezig zijn in de opdracht. De beoordeling is gebaseerd op de aanwezigheid of de afwezigheid van deze items of aspecten. De leraar moet een beoordelingsset uitwerken, waar in beschreven staat welk cijfer gegeven wordt als alle items aanwezig zijn, wanneer er één ontbreekt, wanneer er twee ontbreken enz. Als sommige items belangrijker zijn dan andere, dan kunnen die een gewicht, groter dan één krijgen. Minder belangrijke punten kunnen een gewicht kleiner dan één krijgen. De hele "foutentelling" is een gewogen som van de ontbrekende items. De beoordeler kan altijd kleine aanpassingen doen aan deze gesuggereerde cijfers.

Criterium De onderdelen krijgen een reeks "peil"statements die gebruikt kunnen worden om de opdracht te rangschikken. De statements kunnen cumulatief zijn of op zichzelf staan. De beoordeler moet bepalen welk statement het best bij elk stuk van het werk past. De leraar moet elk statement koppelen aan een cijfer. Deze kun je best in volgorde zetten. De beoordeler kan kleine aanpassingen doen aan dit vooropgestelde cijfer.

Rubriek Dit lijkt op evalueren met Criterium, maar er is meer dan één criterium. Het aantal criteria wordt gegeven bij de parameters van de workshop. Binnen elk criterium kunnen tot vijf "peil"statements opgenomen worden. Binnen een opdracht kan het aantal variëren van criterium tot criterium. Bij het opstellen van het criterium geeft een blanco peil het einde aan van de peilstatements. Zo kunnen sommige criteria twee, andere drie en tot vijf peilingen bevatten. De criteria kunnen een gewicht krijgen. De peilingen krijgen cijfers 0,1,2 tot 4 mee. Het cijfer van de beoordeling is een gewogen som van deze cijfers.

Index helpbestanden