Taak met peerevaluatie

Een taak laten beoordelen door medeleerlingen kan op twee manieren gebeuren:

  1. Er wordt slechts feedback op de beoordelingselementen en de algemene commentaar gegeven. De evaluatie van beoordelingselementen wordt niet getoond in de evaluatiepagina's. De taken zelf krijgen geen algemene cijfer. Wel worden de beoordelingsqualiteiten van de leerlingen gemeten en dit, en alleen dit cijfer draagt bij tot het definitieve cijfer dat aan de leerlingen wordt gegeven.
  2. Hier worden de leraar en de medeleerlingen gevraagd om zowel feedback als cijfers te geven. De taken krijgen een algemeen cijfer en commentaar. Het definitieve cijfer voor een leerling zal worden berekend uit de (gewogen) cijfers van de leraar, het gemiddelde cijfer van de medeleerlingen en de beoordelingsqualiteiten van de leerling.

Index helpbestanden