Anoniem beoordelen

Een beoordeling door medeleerlingen kan anoniem gebeuren. In dit geval worden de naam en foto van de leerlingen die beoordeeld worden niet getoond. Enkel de bestandsnamen van de bijdragen worden gebruikt om de beoordeelde taakjes te identificeren.

Wanneer de beoordeling door medeleerlingen niet anoniem gebeurt, dan wordt samen met de taak de naam en foto van de leerling die de taak gemaakt heeft getoond. Dit kan leiden tot vertekende cijfers.

Merk op dat de cijfers van de leraar nooit anoniem getoond worden.

Index helpbestanden