Commentaar toevoegen

Er kan commentaar bij een beoordeling gevoegd worden:

  1. Geef bijkomende uitleg of verklaringen bij een beoordeling (door de leerling die de taak beoordeelde).
  2. Lees de verklaringen die in de beoordeling worden gegeven grondig (door de leerling van wie het werk wordt beoordeeld);
  3. Probeer moeilijkheden die zich tijdens de bespreking over de beoordeling kunnen voorgedaan hebben, op te lossen (door de leraar);

Het doel van de commentaren is ofwel proberen een akkoord te bereiken over de huidige beoordeling of de beoordeler ervan te overtuigen zijn beoordeling te herzien. Deze bespreking zou op een redelijke manier moeten gevoerd worden.

Als het werk dan wordt geherwaardeerd worden de oude commentaren verworpen. Bij de nieuwe beoordeling worden ze niet meer getoond.

Index helpbestanden