Opdrachten

Er zijn twee verschillende soorten opdrachten.

Off line activiteit - deze optie is nuttig wanneer de opdracht buiten Moodle uitgevoerd moet worden. De leerlingen zien een beschrijving van de opdracht, maar kunnen niets uploaden. De leraren kunnen echter wel cijfers toekennen aan de leerlingen en de leerlingen kunnen die zien.

Upload een bestand - met deze optie kunnen leerlingen één bestand uploaden van gelijk welk type. Het kan een Word-document zijn, een afbeelding, een hele website in een zip-bestand. Leraren kunnen de inzendingen on line beoordelen.

Index helpbestanden