Verplicht groepsmodus

Als de groepsmodus "verplicht" wordt op cursusniveau, dan wordt deze groepsmodus toegepast voor elke activiteit in die cursus. Individuele groepsinstellingen op activiteitsniveau worden dan genegeerd.

Dit is nuttig wanneer iemand, bijvoorbeeld, een cursus wil opstarten voor een aantal compleet gescheiden groepen.

Index helpbestanden