Cursusformaten in Moodle

Wekelijks formaat

De cursus wordt week per peek georganiseerd, met een duidelijke start- en einddatum. Elke week wordt opgebouwd uit activiteiten. Sommige van die activiteiten kunnen over verschillende weken lopen, zoals opdrachten. Een on line opdracht kan bijvoorbeeld gedurende twee weken vanaf de startdatum lopen.

Onderwerpformat

Dit formaat lijkt erg op het wekelijks formaat, behalve dat elke week een onderwerp genoemd wordt. Een onderwerp is niet beperkt door een tijdslimiet. Je hoeft geen datums in te stellen.

Sociale format

Deze format is gebouwd rond één hoofdforum, het Sociale Forum. Dat verschijnt op de startpagina van de cursus. Het is nuttig voor situaties die minder vormgebonden zijn. Het moet zelfs niet over cursussen gaan. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dienen als aankondigingenbord voor een departement.

Index helpbestanden